Na czym polega zarządzanie częściami C?

Modułowy system zarządzania częściami C oferuje maksymalne bezpieczeństwo dostaw części C, redukuje poziomy inwentarza w produkcji do minimalnego poziomu, jednocześnie minimalizując zaangażowanie kapitału w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Cteilelieferant

Zarządzanie częściami C obejmuje:

  • Optymalne, dostosowane rozwiązanie dla części C pod marką serwisową CPS® w celu spełnienia wymagań klientów
  • Więcej niż organizacja części C
  • Wszystkie usługi logistyczne związane z zaopatrzeniem, wdrażaniem i zapewnieniem jakości dostaw części zamiennych, porad technicznych i szkoleń
  • Grupowanie dostawców części C
  • Upraszczanie procesów, większa przejrzystość w obrębie łańcucha zaopatrzenia i maksymalne bezpieczeństwo dostaw
  • Mniejsze koszty i oszczędność zasobów w produkcji, przepływie materiałów i zakupach