WOB Kanban (towary bez pojemników)

WOB Kanban

Nasze usługi:

  • Stały proces Kanban do punktu odbioru przez klienta
  • Dostawa towarów w miejsce odbioru u klienta
  • Towary są transportowane do indywidualnych punktów odbioru przez naszego pracownika
  • Towary są przekazywane do pojemników Kanban przez naszego pracownika
  • Puste pojemniki są skanowane przez naszego pracownika (co inicjuje zamówienia towarów)

Twoje mocne strony:

  • Brak przechowywania
  • Zredukowany cykl dostaw
  • Brak wysyłek
  • Dużo prostsza weryfikacja listów przewozowych i faktur