Spełnienie

Compliance

Obopólne zaufanie, przewidywalność, szczerość i prostolinijność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz to główne zasady, którymi kieruje się grupa Würth. Przywiązanie do tych wartości można już odnaleźć w filozofii firmy napisanej przez Reinhold`a Würth w latach siedemdziesiątych.

Przy czym nie dotyczy to jedynie przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad i przepisów, ale również odpowiedniej wewnętrznej postawy pracowników, którzy są niezbędnym elementem trwałego sukcesu grupy Würth.

Właśnie tę wewnętrzną postawę chcemy tutaj promować. Jednocześnie wymagamy ścisłego przestrzeganiawszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. W celu zapewnienia tej przejrzystości, zarówno naszym pracownikom, jak i naszym klientom, dostawcom oraz innym partnerom biznesowym, opracowaliśmy konkretne zasady postępowania w oparciu o nasze wartości korporacyjne, które podsumowaliśmy w kodeksie zgodności grupy Würth.

SpeakUp

Reporting Hotline SpeakUp

Dzięki naszemu Kodeksowi zgodności zobowiązujemy się do uczciwości w kontaktach między nami, a także z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Doświadczenie pokazuje, że wskazówki od osób trzecich często prowadzą do wyjaśnienia przestępstw gospodarczych. Z tego powodu stworzyliśmy taki system, dzięki któremu nie tylko pracownicy grupy Würth, ale również osoby trzecie mogą informować o przestępstwach oraz o innych poważnych naruszeniach dotyczących zgodności. Jest to internetowy system BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Jeżeli chcą Państwo w tym systemie przesłać nam wiadomość, to można to zrobić imiennie lub anonimowo. Ponieważ zależy nam na otwartej komunikacji, to przy uwagach zachęcamy jednak do podania nazwiska. Wszystkie Państwa dane traktowane są jako ściśle poufne i uwzględnione są uzasadnione interesy wszystkich zaangażowanych stron.

Abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, muszą Państwo stworzyć swoje konto w systemie BKMS. Jest to istotne, gdyby pojawiły się jakieś pytania, lub gdyby chcieli Państwo uzupełnić wiadomość o nowe informacje. Komunikowanie się poprzez konto, o ile jest to pożądane, może przebiegać również anonimowo.

Celem systemu jest zwrócenie uwagi na podejrzane oszukańcze działania lub określone, poważne naruszenia zgodności w grupie Würth. Nadużycie w innych celach może stanowić przestępstwo.

Tutaj można zostawić wiadomość:
https://www.bkms-system.net/wuerth

Pobierz Kodeks zgodności

Kodeks postępowania Würth Industrie Service

Dziękujemy za Państwa pomoc!