CPS®SAFETY — dbamy o Twoje bezpieczeństwo!

Wybór odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE) jest ważny, aby zapewnić pracownikom największą możliwą ochronę. Jako Twój specjalistyczny partner, zapewnimy Ci wyposażenie ochronne CPS®SAFETY i omówimy środki zapobiegawcze i rozwiązania. Otrzymasz również informacje o przepisach prawnych i wytyczne dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Nasz asortyment produktów obejmuje:

  • Odzież roboczą
  • Ochronę dróg oddechowych
  • Ochronę wzroku
  • Ochronę przed upadkiem
  • Ochronę słuchu
  • Ochronę dłoni
  • Ochronę skóry
  • Obuwie ochronne
Arbeitsschutzprodukte