Metody badań

GEOMETRIA

Geometry

Pomiary 3D — wizyjne, dotykowe i laserowe
 

Dla urządzeń pomiarowych szczególnie trudne są skomplikowane bryły geometryczne. W takich przypadkach do rzetelnej oceny kształtu i tolerancji pozycjonowania stosujemy najnowocześniejszy system pomiaru współrzędnych w 3D. Trzy czujniki pomiarowe badają element za pomocą kamery, sondy dotykowej i technologii laserowej. Dzięki temu możemy zapewnić dokładność pomiaru rzędu mikronów i powtarzalność. Przyrząd pomiarowy 3D znajduje się w klimatyzowanym pokoju o stałej temperaturze i wilgotności. To działanie podyktowane ostrożnością i chęcią wykluczenia wpływu wahań temperatury na długość elementu.

Pomiar obrazu — skuteczne skanowanie
 

Czy element połączeniowy jest zgodny z oczekiwaniami? Przy ocenie wysokości, długości, kątów i promieni korzystamy z szybkiego i niezawodnego urządzenia do pomiaru dotykowego. Ten proces pomiarowy zapewnia dokładność rzędu mikronów

BADANIA TWARDOŚCI

Hardness test

Metale
 

Nasza oferta obejmuje testy twardości według skali Brinella, Vickersa i Rockwella w celu zgodnego ze standardami wyznaczenia twardości metalowych elementów złącznych. Ponadto laboratorium testuje grubość utwardzonej powłoki — między innymi na wkrętach i wkrętach samogwintujących. Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu laboratorium możliwe są także testy równoczesne — szybkość ma w końcu istotne znaczenie w przypadku uszkodzeń, a także w procesie rozwoju produktów.

Standardowy pomiar twardości metali, między innymi zgodnie z

 • DIN EN ISO 6506-1
 • DIN EN ISO 6507-1
 • DIN EN ISO 6508-1
 • DIN EN ISO 2639
 • DIN EN ISO 2702
 • DIN 7500

 

Tworzywa sztuczne
 

Testy twardości tworzyw sztucznych i gumy są prowadzone w klimatyzowanym pomieszczeniu przy stałej temperaturze i wilgotności. Oferujemy standaryzowane testy elastomerów i elastomerów termoplastycznych z użyciem metod Shore A i Shore B, zależnie od ich twardości. W przypadku próbek o bardzo małych wymiarach używamy standaryzowanych testów mikrotwardości IRHD (metoda M). Ponadto jesteśmy w stanie testować nawet komponenty o minimalnej grubości materiału 0,5 mm, korzystając z metody Micro Shore A.

Oferujemy standardowe testy twardości tworzyw sztucznych zgodne np. z wymogami norm

 • DIN ISO 7619-1
 • DIN EN ISO 868
 • DIN ISO 48

POWIERZCHNIA

Surfaces

Badania korozyjne z użyciem rozpylonej soli
 

Badania obejmujące wystawienie próbki testowej na działanie roztworu chlorku sodu sprawdzają odporność i poziom ochrony powłok. Roztwór o neutralnym pH atakuje powierzchnię próbki w komorze solnej przy temperaturze 35 stopni. W zależności od wymagań zastosowania danej technologii połączeniowej czas testowania może trwać od kilku do kilku tysięcy godzin. Po zakończeniu badania można ocenić typowe zjawiska, takie jak biała i czerwona rdza.

Badanie mgłą solną może odbywać się np. zgodnie z normą

 • DIN EN ISO 9227

Grubość warstwy — nic nie umknie promieniom rentgenowskim
 

Jaką grubość mają powłoki lub warstwy metaliczne na powierzchni? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza pomiar grubości powłoki. Urządzenie do pomiarów fluorescencji rentgenowskiej umożliwia nam przeprowadzenie analizy nieniszczącej i określenie najważniejszych parametrów rdzenia w ciągu kilka sekund. Badamy powłoki galwaniczne i skład pierwiastkowy powłok wielowarstwowych.

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE

Friction coefficient testing

Testy współczynnika tarcia — od bardzo niewielkich rozmiarów do M80
 

Wstępne naprężenie połączenia śrubowego nie jest możliwe bez tarcia. Jednocześnie współczynnik tarcia musi być możliwie jak najbardziej stabilny, aby ułatwić montaż i zapewnić maksymalne zdolności w zakresie przenoszenia obciążenia.

Testujemy standardowe śruby do rozmiaru M5. W przypadku większych śrub stosujemy największe na świecie urządzenie do testowania współczynnika tarcia w technologii połączeń.

Śruby do wymiaru M80 o sile naprężenia wstępnego 5000 kN podlegają w nim rygorystycznym testom z użyciem momentu do 60 000 Nm.

Współczynnik tarcia określamy zgodnie z normami

 • DIN EN ISO 16047
 • DIN EN 14399
 • VDA 235-203

Próby skręcania — specjalne badania śrub
 

Nasza firma dysponuje dwoma stanowiskami pomiarowymi do badania momentu pionowego. Są one używane do określenia momentu i kąta obrotu elementów połączeniowych. Obejmuje to charakterystykę funkcjonalną śrub w zakresie momentu zrywającego, momentu wkręcania, tarcia tocznego i momentu dokręcania.

Technologia ta jest również używana zawsze, gdy trzeba ocenić zachowanie danego elementu połączeniowego w określonym podzespole klienta. Dzięki temu jesteśmy dla klientów preferowanym partnerem w zakresie konsultowania zastosowań i wspólnego opracowywania nowych produktów.

Standaryzowane próby skręcania wykonujemy zgodnie z normą

 • DIN 7500
 • DIN 267-27
 • DIN 267-28

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE

Tensiles testing

Testy wytrzymałości na rozciąganie — rozstrzygające badanie
 

Podział śrub, nakrętek oraz elementów metalowych na klasy wytrzymałości stanowi podstawę dla ukierunkowanych i odpowiednich zastosowań. Aby określić ważne parametry, takie jak siła rozciągania oraz granica plastyczności, w naszej dwukolumnowej maszynie poddajemy śruby, nakrętki i inne elementy metalowe siłom do 60 ton. W trakcie tego procesu próbki są obciążanie do chwili pęknięcia lub do momentu osiągnięcia określonej siły. Za pomocą testów wytrzymałości na rozciąganie kątowe możemy również testować gotowe śruby, gdzie promień przejścia jest narażony na dodatkowe naprężenia. Oprócz testów śrub do rozmiaru M30 (8,8) i nakrętek do M33 (10), oferujemy również testy wytrzymałości na rozciąganie próbek obrabianych.

Standaryzowane testy wytrzymałości na rozciąganie wykonujemy np. zgodnie z

 • DIN EN ISO 6892-1
 • DIN EN ISO 898-1
 • DIN EN ISO 898-2

MATERIAŁOZNAWSTWO

Impact testing

Próby udarności — wykuwamy wyniki
 

Wybór konkretnego materiału zależy również od jego deformacji w różnych zakresach temperatur. Przy ustalaniu udarności materiału metalicznego w ujemnych temperaturach do -80°C korzystamy z metody testów udarności. W trakcie tego procesu próbki są najpierw schładzane dokładnie do temperatury testowej w oddzielnym cyrkulatorze chłodzącym. W wahadłowym testerze udarności z automatycznym podnoszeniem ramienia i automatycznym hamulcem ramienia młotek trafia w środek naciętego przedmiotu obrabianego.

Standaryzowane testy udarności wykonujemy zgodnie z normą

 • DIN EN ISO 148-1

Analiza materiałowa — aż się iskrzy
 

W analizie materiału przy użyciu technologii widmowej chodzi o określenie procentowego składu pierwiastkowego metali. W naszym laboratorium testujemy wszystkie stosowane materiały metalowe, które są oparte na żelazie, aluminium i miedzi. Stosowany w tym procesie próżniowy spektrometr emisyjny iskrowy powoduje iskrzenie powierzchni próbki i zapewnia wyraźny wynik wskazujący skład materiału oraz masę pierwiastków.

Metalografia — spojrzenie głęboko pod powierzchnię
 

Analiza strukturalna jest stosowana do analizowania skaz powierzchni i obróbki termicznej, nawet w przypadku uszkodzenia. Przekroje metalograficzne powstają w naszym pomieszczeniu do przygotowywania próbek, a następnie są sprawdzane, dzięki czemu można zidentyfikować ich składniki. Podczas tego procesu korzystamy z najnowocześniejszych mikroskopów, co umożliwia nam analizę proporcji składników, na przykład martenzytu lub delta ferrytu. Możliwe jest również ustalenie odwęglenia i nawęglenia powierzchni obrabianego elementu.