Formy Kanban

Uzupełnianie w obrębie systemu Kanban jest inicjowane w zależności od zapotrzebowania, biorąc pod uwagę sektor przemysłowy, Twoje potrzeby i wymagania w zakresie części C.

Pracujemy wspólnie z naszymi klientami nad ustaleniem poziomu serwisu i technologii zautomatyzowanego transferu danych. Rozróżniamy następujące formy przetwarzania Kanban:

Kanbanformen