Zarządzanie dostawcami

Internationales Lieferantenmanagement

Aktywne zarządzanie dostawcami to kluczowy element zapewnienia odpowiedniej jakości produktów. Na naszych najważniejszych rynkach zaopatrzeniowych dysponujemy lokalnymi audytorami. W ten sposób możemy natychmiast ocenić dostawców i śledzić wdrażanie podjętych działań. Lokalne działania koordynuje i wspiera centralny zespół ds. zarządzania dostawcami zlokalizowany w Bad Mergentheim.

Kupujemy produkty z całego świata. W ten sposób zyskujemy pewność dokonywania zakupów po cenach rynkowych. Zatwierdzenie dostawców odbywa się na podstawie określonych kryteriów technicznych. Zgodność z kryteriami sprawdzamy poprzez audyty dostawców i wspieranie ich w rozwoju kompetencji. Rozwój dostawców to integralny element strategicznego partnerstwa z dostawcami, które utrzymujemy.

Pozwala to zabezpieczyć dostawy produktów wysokiej jakości do naszych klientów.