Nakrętki zabezpieczające klinujące i do kół

Nakrętki zabezpieczające klinujące i do kół

Nakrętki zabezpieczające klinujące i do kół gwarantują możliwość wielokrotnego użytku oraz łatwe w montażu zabezpieczenie najwyższej jakości przeznaczone do wymagających połączeń śrubowych. Połączenie podkładki klinującej i nakrętki sprawia, że połączenie jeszcze lepiej wytrzymuje nawet ekstremalne wibracje i obciążenia dynamiczne.

Budowa nakrętek klinowych i do kół

Nakrętki zabezpieczające klinujące i do kół są dostarczane w formie zmontowanej. Składają się one z nakrętki z kołnierzem oraz zintegrowanej podkładki klinującej i stanowią jeden nierozłączny element, który można kręcić. Tak samo jak przy podkładkach pierścieniowych wstępny montaż sprawia, że nawet podczas wielokrotnego użytkowania w dowolnym momencie nakrętka pozostaje w prawidłowej i stabilnej pozycji. Nakrętka klinująca lub do kół według sprawdzonej koncepcji zabezpiecza podkładkę klinującą.

Zalety

 • Minimalne ryzyko błędu już podczas konstrukcji
 • Trwałe połączenie i położenie podkładki klinującej
 • Oszczędność czasu i nakładów poświęconych na montaż
 • Łatwy montaż, szczególnie w miejscach trudno dostępnych
 • Redukcja ilości elementów montażowych
 • Prosty, bezpieczny i szybki montaż, również przez osoby nieprzeszkolone
 • Do wielokrotnego użytku bez straty na jakości
 • Nakrętki klinujące i do kół posiadają klasę wytrzymałości 10, dlatego można je stosować przy połączeniach 8.8 i 10.9

Materiały i parametry techniczne:

 • Stal, klasa wytrzymałości 10
 • Powłoka powierzchni z cynku lamelowego Delta-Protekt KL 100 + powłoka poślizgowa VH302*
 • Odporność na korozję: 600 godzin bez korozji żelaza, testy w komorze solnej zgodnie z ISO 9227

Rodzaj zabezpieczenia

Podkładki klinujące i do kół chronią przed poluzowaniem i odkręceniem.

Ważne właściwości:

 • połączenie nie luzuje się
 • naprężenie wstępne w śrubie pozostaje stałe
 • element mocujący pozostaje w pozycji wyjściowej
 • połączenie pozostaje „stabilne”

Uwaga

 • W celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej przed samoczynnym luzowaniem, twardość materiału śruby musi być niższa niż podkładki.
 • Funkcja zabezpieczająca nie występuje przy stosowaniu dodatkowych podkładek zwykłych.

Zasada funkcjonowania

Różnica twardości

 • Twardość powierzchniowa podkładki zabezpieczającej jest wyższa w porównaniu do standardowych śrub (klasa wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9).
  • Wersja stalowa (hartowana) 485 ± 25 HV0.3
  • Wersja ze stali szlachetnej (hartowana) > 520 HV0.05
 • Żeberka po zewnętrznej stronie podkładki klinującej zazębiają się z częścią kontrującą. Ostatecznie połączenie śrubowe zaciska się podczas dokręcania.

Różnica kątowa α > β

 • Główne zabezpieczenie polega na powierzchni klinującej, kąt α. Na wypadek samoczynnego odkręcenia działa blokada klinująca wynikająca z zasady (α > β).
 • Kąt powierzchni klinujących jest prawidłowo dopasowany do skoku gwintu śruby (gwinty ISO i UNC).

Różnica tarcia μa > μi

 • Części klinujące powierzchni oddzielającej wykazują wyraźnie niższy współczynnik tarcia (μi) w porównaniu do ząbkowanej części zewnętrznej (μa) podkładek.
 • Samowolne odkręcanie (spowodowane przez obciążenie dynamiczne) prowadzi z powodu wyżej wymienionych właściwości do ruchu pomiędzy obydwoma połówkami podkładki lub podkładką i nakrętką.

Różnica napięcia wstępnego Fdyn > Fstat

 • Zwiększanie grubości podkładki klinującej spowodowane poluzowaniem prowadzi do wydłużenia śruby.
 • Prowadzi to do zwiększenia napięcia wstępnego, co powoduje samozabezpieczenie połączenia.