Śruby do tworzyw termoplastycznych – linia produktów WÜPLAST® (WN 1451)

Tworzywa sztuczne są stosowane coraz częściej dzięki nowym możliwościom wykorzystania. Główne zalety to redukcja wagi, zwiększona odporność na środki chemiczne oraz możliwość recyklingu. Bezpośrednie połączenie elementów z tworzywa za pomocą samogwintujących wkrętów metalowych jest dobrym rozwiązaniem ze względu na łatwy montaż, możliwość wielokrotnego użytku oraz niskie koszty. Elementy łączące zaprojektowane specjalnie do łączenia elementów z tworzywa dzięki mniejszemu kątowi zarysu gwintu oraz większemu skokowi gwintu zapewniają wyższe bezpieczeństwo procesu w porównaniu z innymi typami połączeń.

Śruby do tworzyw termoplastycznyc

Linia produktów WÜPLAST® (WN 1451), śruby do tworzyw termoplastycznych to szeroki asortyment samogwintujących wkrętów metalowych przeznaczonych do montażu elementów z tworzywa. Ponad 150 różnych rozmiarów odpowiada standardom obowiązującym w przemyśle motoryzacyjnym.