Podkładki samoklinujące

Podkładki samoklinujące są wysokiej jakości systemem zabezpieczania połączeń śrubowych, które w warunkach silnych wibracji lub obciążeń dynamicznych chronią połączenie przed samoczynnym poluzowaniem, oferując najwyższy stopień bezpieczeństwa! Najważniejszą cechą odróżniającą podkładki samoklinujące od innych dostępnych systemów, jest to, że zabezpieczają połączenie, wykorzystując naprężenie wstępne w śrubie zamiast siły tarcia.

Nasze produkty poddawane są nie tylko rygorystycznej kontroli jakości, ale także podlegają obiektywnemu nadzorowi zewnętrznemu według określonych procedur kontrolnych.

Podkładki samoklinujące posiadają na powierzchniach zewnętrznych promieniowo nacięte ząbki, a od wewnątrz nacięcia w kształcie klinów. Oba pierścienie złączone ze sobą tworzą podkładkę, którą można podłożyć pod śrubę albo nakrętkę. Dokręcanie śruby powoduje dociśnięcie ząbków promieniowych do powierzchni elementu złącznego, tak że możliwość ruchu przy obciążeniu połączenia występuje jedynie między wewnętrznymi powierzchniami klinowymi. Dzięki temu uzyskuje się większą siłę docisku.

Zalety:

 • Prosty montaż i demontaż (podkładki samoklinujące są złączone parami)
 • Sprawdzony system zabezpieczania połączeń śrubowych (zabezpieczenie przed poluzowaniem), przy wysokim jak również niskim naprężeniu wstępnym w śrubie
 • Zalecane przede wszystkim przy obciążeniach dynamicznych – mogą być używane razem ze środkami smarnymi
 • Mogą być używane wielokrotnie, bez pogorszenia jakości
 • Nadają się do zabezpieczania śrub o wysokiej klasie wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9 i nakrętek tej samej klasy
 • Są dostępne w stali lub stali nierdzewnej (inne materiały dostępne na zamówienie)
 • Z wąską lub szeroką powierzchnią przylegającą
Podkładki samoklinujące

Materiały i parametry techniczne:

 • Wykonanie ze stali, hartowanej, 485 ± 25 HV0.3
 • powłoka z cynku lamelowego Delta-Protekt KL 100 + powłoka ślizgowa VH302*
 • Odporność korozyjna: 600 godzin bez korozji żelaza, test w komorze solnej wg ISO 9227
 • wykonanie ze stali nierdzewnej A4, 1.4404, hartowanej powierzchniowo, 520 HV0.05
 • Materiały specjalne: Inconel 718 lub 254SMO (1.4547) możliwe na zamówienie

Sposób zabezpieczenia

Podkładki samoklinujące spełniają warunki bezpiecznego połączenia śrubowego dzięki ich geometrii i własności technicznych. Jedynie na skutek zjawiska pełzania i zmęczenia należy liczyć się ze zmniejszeniem naprężenia wstępnego maksymalnie do 20%. Dzięki temu podkładki samoklinujące są z definicji bezpieczne.

Ważne własności:

 • połączenie nie luzuje się
 • naprężenie wstępne w śrubie pozostaje stałe
 • element mocujący pozostaje w pozycji wyjściowej
 • połączenie pozostaje „stabilne”

Uwaga

 • W celu zapewnienia funkcji zabezpieczającej przed samoczynnym luzowaniem, twardość materiału śruby musi być niższa niż podkładki.
 • Funkcja zabezpieczająca nie występuje przy stosowaniu dodatkowych podkładek zwykłych.