Filozofia

Filozofia

Kulturę korporacyjną grupy Würth charakteryzują wartości wzajemnego zaufania, odpowiedzialności, szczerości, otwartego podejścia, wiarygodności i sprawiedliwości, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Kierujemy się ideami młodości, szczęścia, optymizmu i chęci działania.

Poszanowanie pracy ludzi oraz wdzięczność i uznanie stanową naturalne wymagania wstępne dla rozwoju korporacyjnego.

Jesteśmy firmą zorientowaną na rozwój i innowacje. Pragnienie innowacji, radość płynąca z szybkiego wdrożenia i konsekwencje wprowadzenia standaryzowanych procesów w obrębie łańcucha wartości – to właśnie my. Ludzie stanowią oś naszej codziennej działalności.